Viden, udvikling og samvær
3700 RønneVælg område

Fritidspas til voksne - tilskud til deltagerbetaling

Udsnit fra Bornholms Regionskommunes hjemmeside:

Bornholms Regionskommune giver gratis fritidspas til børn, unge og voksne, som ellers ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

 

Hvis det bliver vurderet, at deltagelse i fritidsaktiviteter kunne være afgørende for trivsel og udvikling, kan man få tildelt et fritidspas. Et fritidspas giver mulighed for at deltage gratis i én specifik fritidsaktivitet, og betaler max. 1.000 kr. af kontingentet.

Da fritidspasset betaler kontingent til én konkret aktivitet, bør der tages hensyn til sæsonstart for den pågældende aktivitet, således at barnet/den unge får mulighed for at være med fra start til slut. Der udstedes ikke fritidspas til brug i private fitnesscentre og private danse- og rideskoler.
Fritidspasset kan kun bruges til at betale kontingent eller deltagerbetaling. Det kan ikke bruges til at betale for udstyr.

Et fritidspas kan som udgangspunkt kun udstedes én gang. Det er dog muligt i særlige tilfælde, at genindstille til yderligere et fritidspas.

Der er forskel på, om der søges fritidspas til børn (6-17 år) eller voksne (over 18 år). 

Målgruppen er udsatte borgere over 18 år. I vurderingen af hvilke borgere, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan et eller flere af nedenstående forhold indgå:

  • Sociale forhold
  • Økonomiske forhold
  • Personlige forhold, f.eks. ensomhed, kulturelle udfordringer, fysiske og psykiske hensyn mv.

Hvordan får man et fritidspas?
Kommunale fagpersoner – bl.a. jobkonsulenter og sagsbehandlere i f. eks. Psykiatri og Handicap, Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Børn og Familie, Sundhed mv. – kan indstille borgeren til et fritidspas på baggrund af en faglig vurdering.
Ledere og instruktører i foreningerne, læger, undervisere eller andre kan i samarbejde med en kommunal fagperson indstille den pågældende borger til et fritidspas. Der rettes i så fald henvendelse til den kommunale fagperson, som efter en vurdering sender indstillingen til Kultur og Fritid.

Borgeren kan ikke indstille sig selv til et fritidspas.

Når der er truffet aftale med en forening el. lign. om en fritidsaktivitet, udfylder fagpersonen blanketten "Indstilling til Fritidspas – voksne", og indsender denne til Center for Natur, Miljø og Fritid.
 
Hvordan bruges et fritidspas?
Fritidspasset kan anvendes til at betale kontingent i alle folkeoplysende foreninger på Bornholm, Ungdomsklubben samt i Kulturskolen.

20/09/18