Viden, udvikling og samvær
3700 RønneVælg område

Praktisk information

Persondataforordningen pr. 25. maj 2018

Her kan du blive klogere på, hvilke oplysninger vi har om dig og hvordan vi behandler dem. 

Information om behandling af modtagne personlige oplysninger om dig hos AOF Center Bornholm

Ifølge loven om behandling af personoplysninger, “Persondataloven”, har en person ret til at blive orienteret om indsamling af og enhver form for håndtering af oplysninger om den pågældende. Formålet med teksten her er at give dig en sådan orientering. Oplysningerne gives til alle, der deltager i undervisning hos AOF Center Bornholm og tilgængelige på vores website: https://bornholm.aof.dk/

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være indsamlet hos – eller modtaget fra - andre, fx din kommune, folkeregisteret, dit UU center eller din arbejdsgiver.

Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne bruges fx til at administrere dit undervisningsforløb, til at vurdere om du opfylder/fortsat opfylder betingelserne for at kunne få undervisning eller kunne modtage SU eller SVU.

Vores revision kan få adgang til oplysninger om dig i forbindelse med gennemførelse af en kontrol. Det kan ligeledes Bornholms Regionskommune, hvorfra vi får tilskud til vores aktiviteter jf. Folkeoplysningsloven.

Vi kan endvidere være forpligtet til at give visse af disse oplysninger videre til din bopælskommune (fast adresse uden for Bornholm), din arbejdsgiver, dit jobcenter, UU vejledning eller SU-styrelsen. Det samme kan være tilfælde, når vi samarbejder med andre AOF-afdelinger om køb af kursustilbud hos dem.

Hvilke oplysninger er der tale om?

Oplysningerne kan være dels almindelige oplysninger, dels følsomme og andre rent private oplysninger. 

Som eksempler kan nævnes: navn, adresse, personnummer, mailadresse, mobil, en evt. deltagerbetaling, dit fremmøde, dit studieforløb/progression og dine test- og eksamensresultater eller dit forsørgelsesgrundlag.

Hvad har du ret til?

Hvis der behandles oplysninger om dig, har du som udgangspunkt efter principperne i loven ret til:

  • efter ønske at få indsigt i de oplysninger om dig, der behandles
  • at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne om dig
  • at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger. Det samme gælder for oplysninger om dig, der på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Hvor kan du henvende dig med en eventuel klage?

AOF Center Bornholm har rollen som dataansvarlig for de registrerede oplysninger, mens fx Bornholms Regionskommune har rollen som databehandler.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet. Oplysninger om Datatilsynet kan du finde online på: www.datatilsynet.dk.

Hvem kan orientere dig om registrering og anden behandling af oplysninger om dig?

Du kan få nærmere oplysninger om foretagne registreringer af oplysninger om dig og om anden behandling af oplysningerne ved henvendelse til os på telefon 56 95 75 80. 

 

 

 

 

 

Her finder du oplysninger om