Viden, udvikling og samvær
3700 RønneVælg område

Betalingsbetingelser

Tilmelding

Tilmelding til kurser, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå ved:

  • via kursusportalen
  • telefonisk til AOF Center Bornholm på 5695 7580 i kontortid på hverdage kl. 10 til kl. 13.
  • e-mail til AOF Center Bornholm på info@aof-bornholm.dk

Betaling

Betaling kan foregå ved:

  • personligt fremmøde hos AOF Center Bornholm i kontortid kl. 10 til kl. 13.
  • betaling af fremsendt girokort på oplyst mailadresse eller pr. post. Girokortet indtastes i netbank på +01 og kommentarfeltet udfyldes med minimum deltagernr. og holdnr. Girokort fremsendes ca 1 uge før opstartsdato.

Fortrydelse og afmelding

Din tilmelding er principielt bindende, når du har indbetalt kursusgebyret. Fortrydelse og afmelding fra kursus, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå frem til 14 dage før startdato mod et administrationsgebyr på kr. 100. Herefter vil tilmeldingen være bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes. Ved aflysning af hold vil det fulde kursusgebyr naturligvis blive refunderet. Der foretages under ingen omstændigheder tilbagebetaling efter kursusstart, ligesom manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Forbehold

Der tages forbehold for underviserændringer, udsættelse af kursusgange, flytning af undervisningssted samt evt. lovændringer.
Priserne på holdene er beregnet efter et bestemt antal deltagere. På hold med for få deltagere kan vi aftale med de tilmeldte kursister, om vi skal hæve deltagerbetalingen eller reducere timetallet. Det kan gøre det muligt at gennemføre undervisningen med færre deltagere på holdet og undgå at aflyse holdet.
Ved eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres.

Ved aflysning tilbagebetales det indbetalte beløb.

Undervisningsmaterialer

Alle udgifter til bøger, materialer m.v. afholdes af deltagerne og anskaffes efter aftale med underviseren på det enkelte hold

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til AOF Center Bornholm (se nederst på siden)

CVR-nr. 20 35 73 12